Na jaren van voorbereiding is het dan nu eindelijk een feit geworden: het monumentale houten pand bij Fort Penningsveer, dat dienst doet als Fortwachterswoning, wordt aan de buitenkant geheel gerenoveerd.

Deze restauratie is noodzakelijk om het gebouw (in haar originele staat) voor de toekomst te kunnen behouden. In overleg met de Gemeentelijke Monumentencommissie en met (financiële) steun van de provincie Noord-Holland heeft het bestuur van Fort bij Penningsveer onlangs het aannemingsbedrijf van Geldorp opdracht kunnen geven de restauratie uit te voeren.

De werkzaamheden zijn begin september gestart en zullen (weersafhankelijk) naar verwachting nog voor het einde van dit jaar kunnen worden afgerond. Zoals gezegd, wordt de oorspronkelijke houten ‘buitenschil’ en het dak (incl. stenen schoorstenen) vernieuwd en volledig in de oude staat hersteld.

Na deze grondige restauratie van de buitenzijde, zal ook de binnenzijde van het woonhuis binnenkort in verschillende fasen opgeknapt gaan worden.