Geachte belangstellende, beste (potentiële) huurder van onze groepsaccommodaties  “De Veste” en “Het buitenverblijf”  

 

Het bestuur van de Stichting Fort bij Penningsveer heeft met ingang van heden -vanwege de alsmaar stijgende energiekosten- het besluit moeten nemen om de groepsaccommodaties gedurende de komende (winter)periode NIET meer te verhuren. 

Dit betekent dat er voor de periode vanaf heden tot 1 april 2023  GEEN boekingen meer kunnen worden gedaan! 

Uiteraard betreurt het bestuur dit zeer: omdat de stichting niet valt onder het zgn. prijsplafond voor kleinverbruikers, noch op welke andere regeling ook een beroep zou kunnen doen, zouden in de komende winter de (extra)  hoge energiekosten in de verhuurprijzen moeten worden doorberekend, wat (bijna) een verdubbeling zou (kunnen) betekenen. 

Bovenstaand besluit heeft geen betrekking op huurders die dit kalenderjaar een boeking hadden gedaan: de stichting zal de overeengekomen contracten respecteren en nakomen voor de eerder afgesproken prijs. Een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijs zou evenwel erg op prijs worden gesteld. 

1 november 2022, 

Het bestuur Stichting Fort bij Penningsveer 

P.S.: de verhuurprijzen vanaf april 2023 zullen binnenkort op deze website worden gepubliceerd.