Vriendenstichting – word vriend van het fort!

De Stichting Vrienden van het fort bij Penningsveer richt zich uitsluitend op de ondersteuning van de sociale en maatschappelijke doelstellingen van het fort. Verkregen gelden worden gebruikt om het verblijf op het fort van minder draagkrachtige groepen te ondersteunen. De stichting is bij de fiscus geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder treft de jaarverslagen van deze stichting. Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van het fort bij Penningsveer, kunt u contact opnemen op het volgende emailadres vriendenvanhetfortbijpenningsveer@gmail.com

Download hier het Jaarverslag 2018 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer

Download hier het Jaarverslag 2019 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer

Download hier het Jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer

Download hier het Jaarverslag 2021 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer

Download hier het Jaarverslag 2022 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer

Download hier het Jaarverslag 2023 van de Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer